Hình ảnh Training cho toàn nhân viên của Song Nam Group tháng 3/2021

Hình ảnh Training cho toàn nhân viên của Song Nam Group tháng 3

Hình ảnh Training cho toàn nhân viên của Song Nam Group tháng 3/2021

Ngày 19/03/2021 Song Nam tổ chức training cho phòng dự án lần 1


Ngày 01/04/2021 Song Nam tổ chức training cho phòng kỹ thuật lần 2

Ngày 01/04/2021 Song Nam tổ chức training cho phòng kỹ thuật lần 2


Ngày 19/03/2021 Song Nam tổ chức training cho phòng dự án lần 1

Ngày 19/03/2021 Song Nam tổ chức training cho phòng dự án lần 1


Ngày 25/03/2021 Song Nam tổ chức training cho phòng dự án lần 2

Ngày 25/03/2021 Song Nam tổ chức training cho phòng dự án lần 2

Hình ảnh Training cho toàn nhân viên của Song Nam Group tháng 3/2021

Ngày 22/3/2021 Innotek tổ chức Training cho toàn NVKD

—————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

Tel: +84 24 7301 1968

VPĐD: Số 46, LK6A – C17, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, VN

Email: [email protected]​​​