Khái niệm và giải pháp xây dựng Bệnh viên thông minh

Ngày 06 Tháng 06, 2021


Y tế điện tử

Sự kết hợp của các thiết bị y tế vào mạng đã thay đổi các phương pháp làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe. Đến năm 2020, việc áp dụng rộng rãi các phương pháp công nghệ cao trong y học sẽ dẫn đến triển khai dự án bệnh viện thông minh. Ước tính đến năm 2024, thị trường bệnh viện thông minh sẽ trị giá 63 tỷ USD.

benh-vien-thong-minh-la-gi

Khái niệm này dựa trên tối ưu hóa và tự động hóa các quy trình trong môi trường công nghệ thông tin và truyền thông các đối tượng liên quan đến nhau. Mục đích của môi trường này là cải thiện các quy trình hiện có để cung cấp các phương tiện chăm sóc y tế tiên tiến, và mở ra những cơ hội mới cho y học.

“Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” cũng có tầm quan trọng căn bản. Nó bao gồm việc kết hợp các thiết bị mạng với các phương pháp điện toán đám mây và phân tích dữ liệu lớn với trí tuệ nhân tạo, có thể gọi là một cơ sở hạ tầng như vậy là «thông minh.»

Nghĩ về định nghĩa bệnh viện thông minh, chúng ta có thể nói rằng đó là một hướng tương đối mới tại giao điểm của y học, thông tin, y tế và kinh doanh, có liên quan đến việc sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho chăm sóc sức khỏe.

Y tế điện tử bao gồm mười nguyên tắc chính:

1. Hiệu quả.

2. Cải thiện chất lượng.

3. Chú ý đến dữ liệu cá nhân.

4. Mở rộng các khả năng của bệnh nhân.

5. Cải thiện mối quan hệ giữa bệnh nhân và tổ chức y tế.

6. Tiếp tục đào tạo và phát triển chuyên môn thông qua công nghệ thông tin.

7. Thực hiện trao đổi dữ liệu an toàn.

8. Mở rộng khung chăm sóc sức khỏe.

9. Chuẩn mực đạo đức.

10. Khả năng tiếp cận cho mọi người.

Phần mềm bệnh viện thông minh cung cấp các lợi ích sau cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe:

• Sự tham gia của bệnh nhân.

• Liên lạc không gián đoạn.

• Tối ưu hóa quy trình làm việc:

• Điều hướng bệnh viện cho bệnh nhân và nhân viên.

• Thông báo cho bệnh nhân.

• Theo dõi tài sản bệnh viện.

• Tạo điều kiện cho phân tích dữ liệu.

Những thách thức lớn đối với các bệnh viện trên con đường trở thành bệnh viện thông minh:

•Xung đột giữa các ưu tiên:

• Có thể phải thực hiện nhiều bước:

• Dữ liệu phi cấu trúc và hệ thống cũ để lại phải được tích hợp để đảm bảo phân tích tổng thể và truy cập được vào tất cả dữ liệu y tế đã thu thập.

• Tất cả nhân viên y tế phải được đào tạo để sử dụng hiệu quả các hệ thống và thiết bị thông minh để hỗ trợ quy trình làm việc của họ và đảm bảo quản lý luồng dữ liệu bán tự động.

Quá trình xây dựng một bệnh viện thông minh trên toàn thế giới

Cần lưu ý là Y tế điện tử chưa được thực hiện đầy đủ ở mọi quốc gia trên thế giới. Hãy cùng phân tích kinh nghiệm của các quốc gia khác trong lĩnh vực Y tế điện tử.

Ví dụ, Estonia là quốc gia đầu tiên trên thế giới quyết định tập trung vào việc tạo ra sổ đăng ký dữ liệu y tế và hệ thống y tế điện tử, theo Electronic Health Records (EHR).

Nhà nước đã ra lệnh phát triển hệ thống này đòi hỏi 100% tất cả các tổ chức y tế trong nước phải sử dụng nó. Do đó, ở Estonia, có một hệ thống duy nhất lưu giữ mọi dữ liệu bệnh nhân, tiền sử bệnh.

Một ví dụ khác là Latvia. Kể từ thời Liên Xô, đã có khoảng 350 mẫu báo cáo. Người Latinh đã đơn giản hóa hệ thống và giảm quy trình xuống 35 biểu mẫu. Họ đã xây dựng một hệ thống tập trung duy nhất hoạt động trên khắp Latvia

Tại Đan Mạch và Na Uy, tất cả các bệnh viện được kết nối với EHR trên toàn quốc và gửi tất cả dữ liệu đến một kho đăng ký nhà nước.

Ở Mỹ, không có đăng ký dữ liệu y tế trung ương trên toàn quốc, mặc dù họ đã sử dụng y tế điện tử trong một thời gian dài. Người Mỹ được hướng dẫn theo nguyên tắc «Sử dụng có ý nghĩa.” Điều này có nghĩa là mỗi tổ chức y tế tự quyết định cần thực hiện thành phần nào của y tế điện tử.

Ví dụ, Baptist Memorial Health Care tập trung vào việc sử dụng công nghệ mới để cung cấp cho bệnh nhân thông tin họ cần, làm cho họ cảm thấy thoải mái trong thời gian lưu trú và quản lý tình trạng của bệnh nhân khi họ về nhà. Vào năm 2015, cơ sở chăm sóc sức khỏe này đã khởi động chương trình thí điểm MyChart Bedside, cung cấp cho bệnh nhân và gia đình quyền truy cập vào Baptist OneCare, nền tảng EHR được cơ sở này sử dụng. Các phòng thông minh của bệnh viện cho phép bệnh nhân xem các chỉ số của bệnh nhân và thông tin của đội ngũ y tế thông qua màn hình cảm ứng và máy tính bảng.

Cần phải đề cập rằng Mỹ là nơi các dự án và công nghệ Y tế điện tử được phát triển thường xuyên nhất. Một số lượng lớn các công ty khởi nghiệp và trung tâm trong lĩnh vực Y tế điện tử đang nổi lên và phát triển ở Mỹ.

Thật vậy, Châu Âu đang phát triển chậm hơn về khía cạnh này, nhưng cách tiếp cận tập trung vào việc giới thiệu IIAs và đăng ký y tế điện tử có một lợi thế quan trọng – khả năng tương tác.

Các thành phần sử dụng để xây dựng một hệ thống quản lý bệnh viện thông minh.

Phát triển phần mềm bệnh viện thông minh là việc sử dụng các hệ thống công nghệ thông minh, hệ thống di động thông minh và hệ thống thông minh cho bệnh nhân, nhân viên và thiết bị. Những hệ thống này cung cấp chức năng thông minh cho các đối tượng hàng ngày như máy tính bảng và điện thoại thông minh và thiết bị y tế.

Các công nghệ thông minh phổ biến nhất được sử dụng trong phần mềm bệnh viện thông minh là WiFi, active RFID, cảm biến, các nền tảng tích hợp, ứng dụng di động, thiết bị đeo và các loại bảng điều khiển khác nhau.