Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn:                                                     

SONG NAM GROUP luôn luôn nỗ lực để trở thành người dẫn đầu trong các lĩnh vực tích hợp công nghệ cao, thông minh, thân thiện với môi trường cũng như chuyên biệt trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm cơ-điện công trình, cung ứng vật tư.

Sứ mệnh:

SONG NAM GROUP luôn luôn ý thức sứ mệnh của mình là làm việc vì một thế giới tốt đẹp hơn. Các giải pháp và sản phẩm mà chúng tôi triển khai sẽ mang lại cho Quý khách hàng một cuộc sống an ninh, an toàn, tiện nghi và tiết kiệm hơn. Không ngừng sáng tạo, chung tay xây dựng thế giới xanh là một trong các kim chỉ nam trong toàn bộ quá trình hoạt động của công ty

Giá trị cốt lõi:

Chúng tôi xây dựng định hướng phát triển cho công ty dựa trên các giá trị cốt lõi:

  • Khách hàng
  • Đối tác
  • Nguồn nhân lực
  • Kiến thức
  • Văn hóa công ty

Trân trọng, vun đắp, phát triển các giá trị cốt lõi này là một trong các chiến lược phát triển lâu dài và bền vững của công ty